Služby

Ekonomika a personalistika

notesProvoz travnatých sportovišť je velmi specifický. Odbornost i chuť podílet se na výsledku každého jednotlivého člena týmu ovlivňuje výslednou kvalitu každého areálu, spokojenost jeho klientů, vymezuje potřebný objem provozních i investišních nákladů . Jsme zvyklí hledat vhodná řešení pro velké i malé areály, oběma stranám rozumíme. Nemáme problém odborně porovnat skutečnou hodnotu produktu či služby. Sledujeme trendy i potenciální dodavatele. Vytvoříme s Vámi tým, popř. nad ním převzmeme odborný dohled. Uplatňujeme zásady selského rozumu a konceptu finanční udržitelnosti provozu.

Agronomie a údržba

puzzleUp Vitální trávník, jeho funkčnost a udržitelnost je náš společný cíl. Upřednostňujeme řešení s minimálními negativními dopady na návštěvníky, okolí a ´´volnou´´ přírodu. Rozpoznáme slabá místa údržby, zátěžující faktory pro trávník a pomůžeme je vhodně eliminovat . Najdeme pro Vás vhodného dodavatele dle potřeby hřiště. Naše databáze odborníků nám pomáhá ve chvílích nesnází.

Stroje a technologie

Jsme praktici, na hřištích se pohybujeme denně, mnohé produkty máme vyzkoušené. Víme, které parametry jsou skutečně důležité. Jsme schopni zajistit nezávislé reference. Rozlišujeme mezi levným nákupem a levným provozem. Využíváme naše kontakty v ČR i v zahraničí. Společně s Vámi určíme specifická kritéria pro nákupy strojů a technologií. Pomůžeme Vám vyhodnotit nabídky. Vše s ohledem na jedinečnost provozu Vaší firmy.