Karel Šilhan je certifikovaný hlavní greenkeeper – golf course manager.

Po sedmnácti letech aktivitivní činnosti v greenkeepingu z toho v posledních sedmi sezonách v rakouském Golfparku Böhmerwald, obhájil  Karel Šilhan  30.3. 2017 po čtyřech letech studia diplomovou práci a složil zkoušky na Greenkeeper akademii v rakouském Warthu.  Dosáhl  tím nejvyššího evropského stupně vzdělání v greenkeepingu odpovídajícímu standartům greenkeeping training committee (GTC) Level 4 : certifikovaný head greenkeeper/ golf course manager.  Greenkeeper akademie Warth je ucelená vzdělávací platforma vedená rakouskou hospodářskou komorou s podporou FEGGA. Je jednou z nejkvalitnějších škol zaměřenou na praktický provoz golfových areálů a greenkeeping  v kontinentální Evropě.. Výuka je vedena v němčině. Lektory jsou přední odborníci, praktici,  vědci v oborech týkajících se odborného vedení a výstavby golfových i jiných travnatých sportovních areálů. Studium není zaměřeno  pouze na  odborný  trávníkářský obsah, ale daleko šířeji také na firemní ekonomiku, personální managament, ekologii,  marketig.  Ke studiu jsou vždy přijímáni  pouze  aktivní greenkeepři, kteří si tak  prohlubují  vlastní odborné znalosti, potřebné k přípravě kvalitních travnatých sportovních povrchů a k efektivnímu vedení týmů. Jsou současně připraveni komunikovat  problematiku a potřeby  oboru směrem k obchodnímu managementu, investorům  i široké veřejnosti. Absolventi Greenkeeper akademie Warth zastávájí odborné pozice na předních rakouských i evropských golfových hřištích, pracují jako odborní konzultanti, jsou majiteli specializovaných trávníkářských firem. Patří mezi ceněné odborníky zvyšující úrověň a stabilitu nabízených služeb  golfového a trávníkářského průmyslu.

Zleva:  Dietger Muckenauer, DI Stephan Breisach, Karel Šilhan, Ing. Gerhard Nagele, Dr. Gerhard Lung, Ing. Mag. Andreas Lechtermann.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *